Strahan na úvodnú reláciu Kickstart

Strahan na úvodnú reláciu Kickstart

Prehľad klinického stretnutia a harmonogramu výstav ASHP v polovici roka 2022

Prehľad klinického stretnutia a harmonogramu výstav ASHP v polovici roka 2022

Zhromaždenie Príprava na návrat ako osobná udalosť

Zhromaždenie Príprava na návrat ako osobná udalosť

Sessions Honte in on Compounding Hurdles

Sessions Honte in on Compounding Hurdles

Paul Walker, prezident ASHP, Galvanizes 2022 Midyear Gathering

Paul Walker, prezident ASHP, Galvanizes 2022 Midyear Gathering

Strahan Kickstarts Opening Session

Strahan Kickstarts Opening Session

Aktualizácia revízií kapitol o nesterilných zmesiach

Aktualizácia revízií kapitol o nesterilných zmesiach

Detailný popis zmien v kapitole USP o sterilnej zmesi

Detailný popis zmien v kapitole USP o sterilnej zmesi

Využívanie zložených robotov na zvýšenie efektivity a bezpečnosti

Využívanie zložených robotov na zvýšenie efektivity a bezpečnosti

Plánovanie bezproblémových renovácií sterilných zmesí

Plánovanie bezproblémových renovácií sterilných zmesí

Prekonávanie prekážok pri parenterálnej výžive

Prekonávanie prekážok pri parenterálnej výžive